Nasza KSM-owa Wspólnota

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nasze Stowarzyszenie liczy 25 KSM-wiczów. Spotykamy się w każdy piątek w kościele parafialnym w Załężu, tuż po mszy św. Wygospodarowaliśmy nawet małą salkę na zapleczach kościoła, w której zaczyna robić się coraz bardziej przytulnie. Stawiamy na jakość; to przecież ludzie a nie miejsce tworzą atmosferę. A ta u nas jest naprawdę szczególna. 

Na naszych spotkaniach konwersujemy na tematy dotyczące nie tylko naszej wiary, którą wspólnie wyznajemy, lecz także nie brakuje czasu na poruszanie tematów trudnych, artykułowanie naszych wątpliwości czy obaw. Pozwala nam, młodym to dostrzec rzeczy wartościowe, zhierarchizować cele i odnaleźć się w dzisiejszym, jakże skomplikowanym świecie. 

Jakoż że, jesteśmy wspólnotą Chrześcijan, na naszych spotkaniach nie brakuje radości. Upływają one w atmosferze miłości i spokoju. Wyraża się to poprzez pieśni chwalące Pana, zabawy. Organizujemy często imprezy plenerowe (ogniska, wycieczki). Nie brakuje też czasu na kontemplacje, cichą modlitwę indywidualną czy wspólnotową. Często włączamy się także w liturgię, śpiew czy posługę ministrancką. 

Wielu z nas dla pogłębienia wiary i nabycia nowych doświadczeń bierze udział w różnego typu rekolekcjach (dziewczęta wyjeżdżają do klasztoru sióstr Służebniczek w Starej Wsi), kursach animatorów KSM lub pielgrzymkach (piesza pielgrzymka do Częstochowy).  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

wstecz

Powrót do strony głównej Parafii Załęże