Położenie Załęża


     W południowej części Kotliny Jasielskiej, wzdłuż środkowego biegu rzeki Wisłoki, na jej lewym brzegu, leżą miejscowości należące do parafii Załęże. Położone na podkarpackim obszarze Załęże, Wola Dębowiecka i Markuszka, w odległości 12 -14 km na południe od Jasła, topograficznie tworzą teren nizinny, usytuowany między wzgórzami dębowieckimi od północy i osieckimi od południa. Głównym ośrodkiem parafii było Załęże. Miejscowość wywodzi swą nazwę od położenia geograficznego i pochodzi stąd, że wieś załęska leży nad łęgiem. "Łęg" w polskim słownictwie oznaczał nizinę, nizinny brzeg rzeki. W dokumentach pisanych Załęże występuje również jako Zalanz, Zalenz, Zalanze, Znalzie, Zalęże. Prace archeologiczne i wykopaliskowe wykazują na osadnictwo w tym rejonie już w czasach prehistorycznych. O znalezionych tu wyrobach z brązu pisał A. Krauss w artykule pt. "Skarb wczesnobrązowy w miejscowości Załęże, powiat Jasło", zamieszczonym w "Wiadomościach Archeologicznych". We wczesnym średniowieczu Załęże mieściło w sobie obronny gród. Załęże graniczy od południowej strony z Markuszką, która jest ujmowana jako przysiółek Załęża. Jej nazwa pochodzi od jej pierwszego mieszkańca, niejakiego Markusza, który był młynarzem. Załęże z Markuszką graniczy od południa z Zawadką Osiecką, od południowego -wschodu z Osiekiem, od północy z Dębowcem, od wschodu ze Świerchową a od zachodu z Wolą Dębowiecką.